Thứ ba,  16/08/2022

Đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp và khu chế xuất

Ngày 26-5, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học Đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp và khu chế xuất (KCN-KCX).

Hiện, cả nước có 300 KCN-KCX với hơn hai triệu lao động đóng góp hơn 80 tỷ USD/năm vào kim ngạch xuất nhập khẩu. Tuy mỗi năm có khoảng 1,5 triệu lao động được đào tạo nhưng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có đạo đức và ý thức chính trị vẫn chưa nhiều.

Tại hội thảo, các tham luận cho rằng cần định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học; đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS vào học nghề song song với tuyên truyền văn hóa nghề, văn hóa doanh nghiệp và chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân. Các cơ sở đào tạo nghề cần dành hai phần ba thời gian cho học sinh thực hành nghề và phối hợp doanh nghiệp để đào tạo có địa chỉ, sát nhu cầu thực tế. Các chủ doanh nghiệp cũng cần đào tạo lại, thúc đẩy khả năng sáng tạo, nâng cao năng suất lao động của công nhân. Liên đoàn Lao động các cấp xây dựng cho đội ngũ công nhân tinh thần “thượng tôn pháp luật”, coi đây là tiêu chí bắt buộc khi giới thiệu việc làm…

Theo Nhandan.org.vn