Thứ bảy,  13/08/2022

Muối sản xuất ở miền trung đạt yêu cầu an toàn thực phẩm

Ngày 26-5, Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Kết quả phân tích chỉ tiêu kim loại nặng trong muối tại một số tỉnh khu vực miền trung có sản xuất muối, đều đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 8-2:2011/BYT về mức giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. Tại Hà Tĩnh, qua kiểm tra, tất cả ba mẫu muối từ ba khu vực sản xuất muối niên vụ 2016 đều có kết quả phân tích đạt yêu cầu an toàn. Kiểm tra tất cả chín mẫu muối từ chín khu vực sản xuất muối niên vụ 2016 tại các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận cũng đều cho kết quả phân tích đạt yêu cầu an toàn trong thực phẩm.

Trước đó, ngày 19-5, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản đã có Công văn số 949/QLCL-CL2 yêu cầu Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản một số tỉnh khu vực miền trung, khu vực có xảy ra hiện tượng cá biển chết bất thường lấy mẫu muối ăn được sản xuất trong niên vụ năm 2016 để phân tích, đánh giá mức độ an toàn thực phẩm.

Theo Nhandan.org.vn