Thứ sáu,  03/02/2023

Mở rộng giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN

Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ mở rộng phạm vi triển đối với các thủ tục giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Hiện, BHXH Việt Nam đang phục vụ gần 73 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); 12,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); 10 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); hơn 3 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng. Điều này cho thấy, khối lượng công việc của ngành BHXH rất lớn và giao dịch điện tử được kỳ vọng sẽ hỗ trợ rất lớn để rút ngắn các thủ tục.

Theo Bộ LĐTB&XH, sau 1 năm triển khai Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã đạt được những kết quả tích cực.

Giảm thêm 45 giờ nhờ giao dịch điện tử

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh cho biết, theo quy định, hồ sơ BHXH điện tử bao gồm tờ khai và các tài liệu pháp lý về BHXH, BHYT, BHTN ở dạng điện tử. Các tài liệu kèm theo ở dạng giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử. Khi tài liệu giấy không còn giá trị pháp lý, những nội dung liên quan tại thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, người nộp hồ sơ BHXH điện tử được thực hiện các giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN (tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH) 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN gửi thông báo nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử của người nộp chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của người nộp gửi đến.

BHXH Việt Nam đã triển khai thí điểm giao dịch bằng phần mềm hỗ trợ kê khai thủ tục BHXH, BHYT tại 36 tỉnh, thành phố với hơn 30.000 doanh nghiệp. Với hình thức kê khai này, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH giảm thêm được 45 giờ.

Theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH, nếu thực hiện giao dịch điện tử, lượng thời gian mà người sử dụng lao động cần bỏ ra để thực hiện thủ tục BHXH sẽ giảm nhiều, đặc biệt là giảm được các chi phí phát sinh cho các bên tham gia.

Số doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp quy mô lớn) đã sử dụng chữ ký số trong giao dịch thuế và hải quan rất nhiệt tình hưởng ứng, đến nay số đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử trên tổng số các đơn vị đang tham gia BHXH là 185.196/269.790 (đạt tỷ lệ 68,6%).

Mở rộng phạm vi thực hiện giao dịch điện tử

Tuy nhiên, việc thí điểm về giao dịch điện tử chỉ dừng lại trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chưa triển khai đối với các thủ tục giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Từ kết quả đã đạt được trong thực hiện thí điểm giao dịch điện tử theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg, Bộ LĐTB&XH đang xây dựng Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để mở rộng phạm vi thực hiện giao dịch điện tử đối với thủ tục hành chính trong giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH,  BHYT, BHTN gồm 6 chương, 31 điều. Bên cạnh những quy định chung, Bộ đã đề xuất những quy định cụ thể về chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH thông qua Tổ chức I-VAN.

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải bảo đảm các điều kiện sau: Có chứng thư số theo quy định và có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với BHXH Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH được lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN theo quy định.

Theo baochinhphu.vn