Thứ bảy,  25/03/2023

Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31

Phiên họp thứ ba của Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31 tại 12 địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng tới SEA Games 31 và lịch thi đấu của các vận động viên.

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) SEA Games 31 (Tiểu ban) đã chủ trì Phiên họp thứ ba của Tiểu ban nhằm rà soát, đánh giá toàn diện các mặt công tác đã triển khai từ sau Phiên họp thứ hai (ngày 24/2) đến nay và xác định các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày khai mạc Đại hội (12/5 tới).

Báo cáo kết quả công tác trọng tâm đã triển khai từ sau Phiên họp thứ hai đến nay và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến ngày khai mạc Đại hội, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực nêu rõ, Tiểu ban đã ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31 của Tiểu ban An ninh, trong đó đã đề nghị các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương diễn ra SEA Games 31 phối hợp Tiểu ban An ninh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự Đại hội.

Ban hành, triển khai Kế hoạch lịch công tác và phân công thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 cho từng thành viên Tiểu ban an ninh trật tự và Công an 12 địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội. Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 tại 12 địa phương diễn ra Đại hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức Đại hội…

Đến thời điểm này, công tác triển khai bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 đã được chủ động triển khai từ sớm, từ xa, bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội, cơ bản bảo đảm tiến độ các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; sẵn sàng môi trường an ninh, an toàn để tổ chức các hoạt động của SEA Games 31 tại Việt Nam…

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang đề nghị các thành viên Tiểu ban và Công an các địa phương tiếp tục bám sát Kế hoạch của Tiểu ban, Phương án bảo đảm an ninh trật tự đúng tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, sai sót dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Đồng chí Lương Tam Quang nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát, bổ sung, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 phù hợp diễn biến tình hình, dịch Covid-19 và phương án, lịch trình, chương trình của Ban Tổ chức Đại hội. Tập trung triển khai Phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc SEA Games 31 tại thành phố Hà Nội và Phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của đại biểu.

Công an các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình liên quan an ninh trật tự Đại hội; chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, không để ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31 tại 12 địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh. Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng tới SEA Games 31 và lịch thi đấu của các vận động viên.

Theo Nhandan