Chủ nhật,  05/02/2023

Thẩm định hồ sơ Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

LSO - Ngày 26/8/2016, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn (KDT KNBS), huyện Bắc Sơn đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.
Các đại biểu dự hội nghị thẩm định hồ sơ di tích Quốc gia đặc biệt, Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn

Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Di sản thuộc Bộ VHTT&DL; đại biểu đại diện các sở, ngành của tỉnh; đại biểu 6 xã có di tích và UBND huyện Bắc Sơn.

Thực hiện Kế hoạch số 65/UBND-VX của UBND tỉnh, về việc triển khai lập hồ sơ di tích Quốc gia đặc biệt KDT KNBS, Sở VHTT&DL đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng chức năng của huyện Bắc Sơn tổ chức khảo sát, lập hồ sơ ban đầu đối với 12 điểm di tích quốc gia thuộc KDT KNBS nằm trên địa bàn 6 xã của huyện Bắc Sơn. Sau một thời gian triển khai, các bước lập hồ sơ gồm: xây dựng tờ trình của Sở VHTT&DL, xây dựng lý lịch KDT KNBS, bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến khu di tích, bản vẽ kỹ thuật khu di tích, tập ảnh khảo tả các điểm di tích, tập ảnh màu hiện vật thuộc khu di tích, bản thống kê và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đã cơ bản hoàn thành.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì Sở VHTT&DL trình bày về quá trình triển khai các bước xây dựng hồ sơ, trình bày danh mục hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung hoàn chỉnh bộ hồ sơ. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở VHTT&DL đề nghị các ngành, các cấp chính quyền của huyện Bắc Sơn coi trọng công tác khoanh vùng bảo vệ (vùng 2) tránh để tình trạng xâm lấn quy hoạch, khai thác tài nguyên, khai thác lâm sản tại các điểm di tích. Tổ xây dựng hồ sơ di tích tiếp thu chỉnh sửa, lấy ý kiến một số ngành chức năng trước khi trình UBND tỉnh, để tỉnh đề nghị Cục Di sản, Bộ VHTT&DL xem xét xếp hạng Khu di tích lịch sử Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn là Khu di tích Quốc gia đặc biệt.

Tin ảnh: Minh Trang