Thứ hai,  30/01/2023

Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

LSO-Ngày 1/9/2016, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐVH giai đoạn 2000 - 2015. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương; đồng chí Phạm Ngọc thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh.

Trong 15 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các giá trị văn hóa được bảo tồn, các thiết chế văn hóa – thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng; phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao ngày càng phát triển… Hiệu quả của phong trào đối với phát triển kinh tế – xã hội đang tiếp tục được phát huy. Đến năm 2015, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 69,8%  hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 46,3% so với năm 2000; 45,2% tỷ lệ đạt thôn, bản, khối phố văn hóa, tăng 34,2% và 88,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 76,2% so với năm 2001. Thông qua phong trào các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể về phát huy phong trào trong giai đoạn mới. Từ đó khơi dậy ý thức tự chủ, tự giác, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi và tham gia các hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được quan tâm; nhân dân trở thành chủ thể trong tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát huy quy chế dân chủ, vai trò tự quản ở cộng đồng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phong trào thực sự mang lại hiệu quả to lớn, thiết thực trong lĩnh vực phát triển kinh tế , văn hóa – xã hội, làm thay đổi đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2015.

MAI VĂN HOA