Thứ sáu,  03/02/2023

Thành phố Trà Vinh chính thức trở thành đô thị loại 2

Ngày 1/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết việc thành phố Trà Vinh được công nhận là đô thị loại 2 có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu một bước phát triển mới về kinh tế-xã hội của tỉnh; là sự ghi nhận của Trung ương đối với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Trong thời gian tới, thành phố Trà Vinh cần đi đầu trong việc phát triển kinh tế-xã hội và đô thị hóa, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Đối với các tiêu chí còn thấp trong hệ thống tiêu chí đô thị loại 2, địa phương cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đặc biệt là quy hoạch tổng thể về không gian kiến trúc đô thị, các khu đô thị trung tâm, quy hoạch sử dụng đất, tăng cường công tác bảo dưỡng cây cổ thụ và trồng mới cây xanh đường phố, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và lao động… Cùng với đó, thành phố cũng nên chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng.

Thị xã Trà Vinh được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại 3 năm 2007 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2010. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực xây dựng chương trình phát triển đô thị, đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Việc thành phố Trà Vinh được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh sẽ giúp thành phố phát huy hơn nữa chức năng trung tâm chính trị-hành chính, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo động lực mới cho sự phát triển, xúc tiến đầu tư, tăng thu ngân sách, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố và tỉnh Trà Vinh.

Ông Diệp Văn Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh, cho biết trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Trà Vinh luôn ở mức cao, bình quân giai đoạn 2012-2014 đạt 11,97%, thu chi ngân sách cân đối dư, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 62,928 triệu đồng, bằng 1,45 lần so với mức bình quân của cả nước; các chỉ tiêu cơ bản về nhà ở, công trình công cộng cấp đô thị, giao thông, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh đô thị của thành phố đạt số điểm rất cao. Thành phố đã ban hành và thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị, từng bước xây dựng thành phố Trà Vinh thành đô thị xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Trên địa bàn thành phố có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch sử, di sản thường xuyên được trùng tu, tôn tạo, góp phần quan trọng phát triển dịch vụ, du lịch./.

Theo VietnamPlus