Thứ hai,  30/01/2023

Chủ động bảo vệ môi trường

LSO-Qua quan trắc đợt 1 năm 2016, chất lượng lượng môi trường của tỉnh được đánh giá là tương đối tốt. Tuy nhiên, để hướng đến phát triển bền vững, Lạng Sơn đã chủ động thực hiện một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn, nhất là những khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao.
Công nhân môi trường huyện Hữu Lũng xử lý rác thải

Hiện nay, chất lượng môi trường không khí, nước và đất của tỉnh còn tương đối tốt, các chỉ số đo đạc, quan trắc đều thuộc giới hạn cho phép. Hiện tượng ô nhiễm không khí chỉ xảy ra cục bộ tại các khu tập trung lưu lượng vận tải qua lại lớn và gần các khu khai thác đá. Thông số ô nhiễm chủ yếu là bụi và tiếng ồn. Môi trường nước mặt tại một số vị trí có dấu hiệu ô nhiễm hoặc suy giảm chất lượng nước như khu vực hồ Phai Món, đoạn sông Kỳ Cùng chảy qua Cầu Ngầm, suối Lao Ly, hồ Phai Loạn… do nước thải sinh hoạt chưa được xử lý xả thải trực tiếp ra môi trường, nhưng những điểm này chưa rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

Tuy vậy, theo quan trắc, khảo sát của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số hiện tượng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao nếu không được xử lý kịp thời như: khu vực cụm công nghiệp địa phương số 2 (trên địa bàn xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc) đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp; toàn tỉnh chỉ có 1/8 bãi rác có hệ thống nước rỉ rác nên có nguy cơ ô nhiễm môi trường khu vực. Cùng với đó, mới có 2/5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xác định tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh đang trong quá trình khắc phục.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Lạng Sơn đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp môi trường hoạt động thu gom xử lý rác thải sinh hoạt; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp cần thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn. Ông Đinh Trọng Cảnh, Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thành phố Lạng Sơn, doanh nghiệp đã đầu tư số lượng hơn 8.000 thùng thu gom rác để đáp ứng nhu cầu xử lý rác của nhân dân. Đồng thời, đơn vị đang xây dựng kế hoạch đưa thùng rác cỡ nhỏ đến từng gia đình để tiện phân loại rác ngay từ đầu.

Ngoài chủ động xử lý rác thải, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan duy trì thực hiện các chương trình quan trắc môi trường, liên tục báo cáo, tổng hợp số liệu nhằm đánh giá tổng thể chất lượng môi trường ở địa phương. Đặc biệt, nhằm bảo đảm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng chủ động xây dựng các mô hình quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường, nhất là khu vực nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường các cấp phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nhân dân; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý môi trường cho doanh nghiệp và các hội đoàn thể. Triển khai nhân rộng mô hình tự quản môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện với môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020. Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường; tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tiếp tục chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý chất thải tập trung tại các cụm công nghiệp, các khu tập trung đông dân cư.

ANH DŨNG