Thứ năm,  02/02/2023
Chi Lăng:

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

LSO-Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Chi Lăng đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và đạt được hiệu quả thiết thực.
Đường ngõ xóm thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang ngày càng trang khang hơn

Phong trào TDĐKXDĐSVH được Ban chỉ đạo huyện Chi Lăng cụ thể hóa thành 5 nội dung, 8 phong trào, trong đó có 2 nội dung và 4 phong trào gắn với 2 tiêu chí XDNTM. Đó là tiêu chí số 6 (xã và 100% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định) và số 16 (trên 70% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa).

Để nhân dân hiểu và thực hiện có hiệu quả, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức. Ngoài triển khai trong các buổi họp dân, còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như: hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện đã tuyên truyền được hơn 400 cuộc thu hút gần 2.200 lượt người tham gia.

Quang Lang là một trong 2 xã điểm được huyện chọn để phấn đấu về đích NTM năm 2016. Bà Nông Thị Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với XDNTM. Đến thời điểm này, 13/13 thôn đã có nhà văn hóa đạt chuẩn về diện tích theo quy định, trên 84% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Từ nay đến cuối năm, các thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hoàn thiện các công trình phụ trợ cho nhà văn hóa, phấn đấu hoàn thành trước tháng 10/2016.

Không chỉ riêng xã Quang Lang, từ năm 2000 đến nay, toàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng, xây dựng được 181 nhà văn hóa thôn, khu phố, đạt 85,3% (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Trong đó 44 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Ngoài ra, huyện còn có 9/21 nhà văn hóa xã, 14 điểm bưu điện văn hóa xã và 100 nhà luyện tập, thi đấu thể thao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các công trình này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, hội họp của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, toàn huyện có 4/21 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

Cùng với đó, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư được đẩy mạnh và nâng cao về chất lượng, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng đã giúp 8/21 xã hoàn thiện tiêu chí số 16 về văn hóa. Tỷ lệ đăng ký và đạt chuẩn gia đình, khu dân cư văn hóa ngày càng tăng. Hiện nay, toàn huyện có 13.325 gia đình văn hóa, đạt 77,6% (tỷ lệ bình quân của tỉnh 69,8%) và 119 thôn, khối đạt khu dân cư văn hóa, đạt 56% (bình quân toàn tỉnh là 45%).

Mặt khác, phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” được triển khai rộng rãi, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt bộ mặt NTM ở các xã. Điều dễ nhận thấy là: hệ thống giao thông, điện, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa… được đầu tư toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, môi trường sạch đẹp, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt danh hiệu này (Chi Lăng và Vạn Linh), trong đó xã Chi Lăng được công nhận 2 năm liên tục.

Bà Đinh Thị Thao, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Phó Trưởng Ban chỉ đạo huyện cho biết: Huyện đã triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với XDNTM ở 21 xã, thị trấn, trong đó tăng cường ở các xã điểm NTM. Vì thế các tiêu chí về văn hóa ở 2 xã Vạn Linh và Chi Lăng đều đạt và vượt so với quy định. Hiện nay, ban chỉ đạo huyện đang tập trung vào xã Hòa Bình và Quang Lang, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa cùng với các tiêu chí khác để các xã đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình đề ra.

NGỌC HIẾU