Chủ nhật,  05/02/2023

Xác định lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng phù hợp

Chiều 7/9, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, cho ý kiến về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thống nhất với đề nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng từ 180.000 – 250.000 đồng so với năm 2016, tương đương từ 7,1% - 7,5%, bình quân là 7,3%. Trong đó, vùng I và II có mức tăng 7,1%, vùng III tăng 7,4% và vùng IV tăng 7,5%. 

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2017 là cần thiết. Tiền lương này cơ bản được tiếp cận theo nguyên tắc thị trường. Mức tăng trung bình 7,3% của lương tối thiểu vùng cho người lao động trong doanh nghiệp vào năm 2017 đã được sự đồng thuận của các bên cao nhất từ trước tới nay. Bộ đang dự thảo Nghị định lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho rằng thực hiện phương án trên sẽ bảo đảm được tiền lương thực tế cho người lao động, cải thiện theo mức tăng năng suất lao động khoảng 2 – 2,5% để tiến tới lộ trình bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động. Phương án trên cũng tính đến điều kiện việc làm, thất nghiệp, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh năm 2016 – 2017 thực hiện Luật bảo hiểm xã hội là đóng bảo hiểm xã hội trên cả mức lương và phụ cấp lương; mức độ ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp vừa phải, góp phần từng bước bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Khó khăn, thách thức được Thứ trưởng đưa ra, đó là chi phí của doanh nghiệp tăng cao khi vừa phải điều chỉnh tiền lương cho người lao động, vừa điều chỉnh tăng phần đóng bảo hiểm xã hội. Hiện tổng mức đóng bảo hiểm xã hội là 32,5% tiền lương, trong đó chủ sử dụng lao động phải chi trả 22%. Nhiều chủ sử dụng lao động cho rằng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội là quá cao, cần điều chỉnh giảm xuống còn 18%. Ông Phạm Minh Huân cho biết Hội đồng tiền lương quốc gia đã tính toán xin giảm tỷ lệ đóng góp một số chi phí bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ cũng thông báo các kế hoạch về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng quyền tự chủ tài chính, biên chế, bộ máy hoạt động nhằm giảm gánh nặng chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công và thu nhập của viên chức, người lao động. 

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công chỉ đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn tất quá trình thẩm định lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp về phương án mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành trong tháng 9/2016. Bộ phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục đánh giá tác động của việc tăng tiền lương tối thiểu đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người lao động để xác định lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhu cầu sống tối thiểu của người lao động theo yêu cầu Nghị quyết 35 của Chính phủ. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các căn cứ xác định mức tiền lương tối thiểu vùng trong Bộ Luật lao động sửa đổi, phù hợp với thực tế; tăng cường giải pháp cung cấp thông tin thị trường lao động để đảm bảo đồng thuận xã hội trong thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng hàng năm. Ngoài nhu cầu mức sống tối thiểu phải tính đến một số yếu tố như quan hệ giữa tăng năng suất lao động với tốc độ tăng tiền lương, các yếu tố về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức sơ kết 4 năm hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia, nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng Tiền lương quốc gia nhằm nâng cao chất lượng khuyến nghị với Chính phủ. Bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá tỷ lệ đóng hưởng của quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đề xuất điều chỉnh mức đóng hưởng phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và chủ sử dụng lao động theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ. 

Đối với các hoạt động đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Bộ Y tế thực hiện “có nét”, hiệu quả nhưng ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao và du lịch… vẫn chưa quyết liệt thực hiện. Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội Đảng XII cho phép đơn vị sự nghiệp công được hạch toán như doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để thực hiện tự chủ, các bộ cần đẩy mạnh hơn nữa việc trao quyền tự chủ cả về biên chế, bộ máy, tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thu nhập cho viên chức, người lao động. 

Tán thành với đề xuất của Bộ Nội vụ về kiện toàn Ban Chỉ đạo với 27 thành viên nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng giao cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Bộ Nội vụ cần xây dựng kế hoạch công tác từ nay tới hết nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, đặc biệt là kế hoạch triển khai xây dựng các Đề án quan trọng trình Trung ương cho ý kiến gồm: Đề án về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ sớm thành lập Ban soạn thảo Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để tìm ra giải pháp đột phá trong đổi mới hoạt động./. 

Theo Dangcongsan