Thứ bảy,  25/03/2023

Từ ngày 1-7-2022: Những đối tượng nào được tăng lương?

Mới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định. Nếu được Chính phủ thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ tăng sau hơn 2 năm giữ nguyên.

Cụ thể, ngày 12-4 vừa qua, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2 để tiếp tục thảo luận, thương lượng về việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động tại doanh nghiệp.

Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Với đề xuất này, phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2022 sẽ như sau:

– Mức 4,68 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

– Mức 4,16 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

– Mức 3,63 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

– Mức 3,25 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức lương tối thiểu vùng năm 2021 chưa tăng. Hiện nay, theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng với vùng I là 4,42 triệu đồng/tháng; vùng II là 3,92 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,43 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,07 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu được Chính phủ thông qua thì sau 2,5 năm giữ nguyên, từ ngày 1-7-2022 tới, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm, mức tăng từ 180 nghìn đồng đến 260 nghìn đồng tùy vùng.

Vậy theo mức tăng lương tối thiểu vùng mới được Hội đồng Tiền lương quốc gia công bố thì mức lương trên sẽ là mức lương thấp nhất người lao động được trả khi làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp.

Từ ngày 1-7-2022: Những đối tượng nào được tăng lương?
 Ảnh minh họa: Congdoan.vn
* Mặt khác, Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định:

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, phải bảo đảm:

– Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

– Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Như vậy, tiền lương tối thiểu trả cho người lao động (chưa bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) phải ít nhất bằng mức lương tố thiểu vùng được công bố.

Do đó, nếu đề xuất trên được thông qua, doanh nghiệp buộc phải tăng lương cho người lao động đang được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới.

Với những trường hợp mà lương người lao động đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có thể tăng hoặc không tăng lương.

Theo Quandoinhandan