Thứ ba,  05/07/2022

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho 120 đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026


Các học viên tham sự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

– Sáng 23/5, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho 120 học viên là đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 -2026 của 11 huyện, thành phố trong tỉnh 

Trong thời gian 3 ngày (từ 23/5 đến 25/5), các học viên được giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ truyền đạt nội dung 6 chuyên đề: tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền các huyện; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện; kỹ năng phát triển nhân lực thực thi nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp huyện; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; kỹ năng thu thập và xử lý thong tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện.


Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ truyền đại nội dung cho các học viên

Qua lớp bồi dưỡng, giúp đại biểu HĐND nâng cao kỹ năng,  đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội và cải cách nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Theo kế hoạch, ngày 25/5 và ngày 30/5, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức khai mạc hai lớp bồi dưỡng cho hơn 200 đại biểu HĐND còn lại của 11 huyện, thành phố với nội dung như trên.

HOÀNG HIẾU