Thứ tư,  06/07/2022

Đa dạng hình thức huy động qũy hỗ trợ nông dân

– Thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) trên toàn tỉnh đã đa dạng các hình thức huy động nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Từ đó, xây dựng nguồn quỹ ổn định, góp phần tạo điều kiện cho nhiều hội viên nông dân (HVND) tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Hiện toàn tỉnh có 11/11 huyện, thành phố xây dựng được quỹ HTND. Trong những năm qua, trung bình mỗi năm, các cấp hội huy động được hơn 2 tỷ đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh huy động được hơn 100 triệu đồng. Giai đoạn 2017 – 2021, các huyện, thành phố vận động ủng hộ quỹ trên 10 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với giai đoạn 2012 – 2016. Hiện tổng nguồn quỹ HTND các cấp đạt gần 50 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ HTND Trung ương hơn 10,6 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND tỉnh gần 11 tỷ đồng; nguồn quỹ HTND các huyện, thành phố trên 24 tỷ đồng.

Nguồn Qũy HTND đã giúp HVND xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc phát triển kinh tế từ mô hình trồng cây ăn quả

Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Qũy HTND được sử dụng để hỗ trợ, giúp đỡ HVND xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương. Chính vì vậy, việc huy động nguồn quỹ là một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ HND tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai và thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn quỹ ổn định, tạo điều kiện cho nhiều hộ HVND được tiếp cận vốn từ quỹ.

Để duy trì và tăng trưởng quỹ, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức (lồng ghép qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt; qua các lớp tập huấn, các hội thi…) nhằm nâng cao nhận thức của HVND về ý nghĩa của quỹ. Từ năm 2012 đến nay, các cấp hội tuyên truyền hơn 4.500 cuộc cho trên 250.000 lượt người tham gia. Ông Lã Văn Chương, thôn Kéo Cặp, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc cho biết: Tôi tham gia HND xã từ năm 2016, ban đầu, tôi cũng chưa hiểu rõ ý nghĩa việc ủng hộ Quỹ HTND. Sau đó, nhờ được tuyên truyền qua các cuộc họp, tôi hiểu rằng việc gây quỹ là rất quan trọng để giúp đỡ các HVND khác có cơ hội vay vốn phát triển kinh tế nên tôi rất đồng lòng hưởng ứng.

Cùng với đó, để đảm bảo công khai, minh bạch, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ HTND chú trọng xây dựng hệ thống quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Hệ thống sổ sách, chứng từ, báo cáo hoạt động… thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đáng chú ý, hội còn chú trọng tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng Qũy HTND nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ về nội dung này. Chỉ tính riêng năm 2021, HND tỉnh đã tổ chức hơn 30 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng quỹ cho gần 3.000 lượt cán bộ hội chuyên trách. Qua đó, trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành, khắc phục hạn chế trong thực tiễn tại cơ sở.

Bên cạnh sự chủ động của các cấp hội, HND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác huy động qũy. Cụ thể, hằng năm, HND tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng quỹ HTND với HND các huyện, thành phố và lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá công tác hội tại cơ sở. Không chỉ vậy, từ năm 2018 đến nay, hội còn tập trung huy động quỹ bằng việc không vận động dàn trải với mọi thành phần HVND như những năm trước mà linh hoạt chọn phương án “khoanh vùng”, tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, các hộ HVND sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp.

Ông Nguyễn Duy Toàn, Chủ tịch HND huyện Hữu Lũng cho biết: Để việc huy động quỹ đạt hiệu quả cao, chúng tôi chú trọng việc phát động vào thời điểm thích hợp, tránh chồng chéo với các cuộc vận động khác. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đến đối tượng các hộ SXKDG các cấp với phương châm “trâu béo kéo trâu gầy”. Nhờ đó, hằng năm, nguồn quỹ do hội huy động luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu HND tỉnh giao. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, hội đã huy động được 220 triệu đồng.

Đồng thời, công tác kiểm tra quỹ được thực hiện nghiêm túc, theo định kỳ. Từ năm 2012 đến nay, các cấp hội tổ chức gần 600 cuộc đối với HND cơ sở và các tổ, nhóm vay vốn. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều chủ động, tích cực trong công tác vận động xây dựng quỹ và sử dụng quỹ đúng mục đích.

Có thể nói, việc huy động quỹ hiệu quả đã tạo dựng nguồn Qũy HTND ổn định. Từ đó, tạo điều kiện cho nhiều HVND tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần  tăng số hộ SXKDG qua các năm. Năm 2021, toàn tỉnh có 10.015 hộ HVND đạt danh hiệu “Nông dân SXKDG “, tăng 533 hộ so với năm 2019.

LƯƠNG THẢO