Thứ sáu,  01/07/2022

Hệ thống quan trắc tự động: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường

– Từ năm 2021, chính quyền các cấp và ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp có nguồn xả thải lớn lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, góp phần giám sát hoạt động xử lý nước thải, tạo thuận lợi trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả BVMT trên địa bàn.

Là đơn vị phải thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động theo quy định, từ đầu năm 2022, Công ty TNHH Huy Hoàng đã chủ động triển khai lắp đặt và vận hành hệ thống. Ông Đinh Trọng Cảnh, Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng cho biết: Hiện nay, đơn vị đang trực tiếp quản lý bãi rác Tân Lang (huyện Văn Lãng). Tại đây, công ty thực hiện lắp đặt một trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục đảm bảo kiểm soát các chỉ số nguồn nước thải trước khi xả thải ra môi trường. Hệ thống sau khi được lắp đặt đã được kết nối và truyền dữ liệu 24/24 giờ về Trung tâm Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thuộc Sở TN&MT để quản lý, giám sát. Trạm quan trắc tự động đã giúp đơn vị nắm bắt được các thông số và điều chỉnh phù hợp với các tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Cán bộ Trung tâm Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các chỉ số, dữ liệu được truyền về từ các trạm quan trắc môi trường tự động

Tương tự, Nhà máy xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành nhà máy) cũng thực hiện lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động. Ông Đinh Quang Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh thoát nước, thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn cho biết: Việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động có vai trò, ý nghĩa quan trọng, giúp đơn vị có cơ sở báo cáo các dữ liệu, thông số kỹ thuật như: nồng độ PH trong nước (PH), nồng độ oxi hòa tan trong nước (DO), tổng chất rắn hòa tan trong nước (TSS)… cho ngành chức năng và ngược lại giúp đơn vị nắm bắt, kiểm tra được những thông số vượt quá, từ đó có sự kiểm soát, điều chỉnh đảm bảo mức độ an toàn theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả thải ra bên ngoài để BVMT.

Không chỉ 2 trạm quan trắc môi trường kể trên, theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục đặt tại 5 doanh nghiệp. Trong đó, có 5 trạm quan trắc khí thải tự động đặt tại Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV và Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành; 5 trạm quan trắc nước thải tự động tại Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV, Công ty Than Na Dương – VVMI, Công ty TNHH Huy Hoàng và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hệ thống quan trắc tự động giúp giám sát liên tục các nguồn nước thải, khí thải tại các nguồn xả thải lớn trên địa bàn tỉnh, từ đó, kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý, khắc phục các sự cố liên quan đến xả thải vượt quy chuẩn vào môi trường; cung cấp đầy đủ thông tin cho công tác quản lý Nhà nước cũng như giám sát, cập nhật dữ liệu về môi trường… Trường hợp hệ thống cảnh báo các chỉ số tại điểm quan trắc tự động nước thải vượt quá quy chuẩn, cơ quan chức năng tiến hành thông báo, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường. Từ năm 2021 đến nay, tất cả 10 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh đều được vận hành ổn định và liên tục truyền dữ liệu về Trung tâm TN&MT để theo dõi, giám sát, đảm bảo các chỉ số, thông số kỹ thuật nằm trong phạm vi cho phép. Nhờ đó, chưa có trường hợp nào vi phạm về ô nhiễm môi trường bị cơ quan chức năng xử lý.

Ông Nguyễn Vĩnh Phú, Chi cục trưởng Chi cục BVMT, Sở TN&MT cho biết: Việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đã giúp kiểm soát tốt mức độ xả thải tại các đơn vị, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước, duy trì và BVMT sống trong lành, an toàn.

LIỄU CHANG