Thứ hai,  27/06/2022

Mặt trận tổ quốc các cấp: Quản lý, sử dụng hiệu quả các loại quỹ

– Thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tăng cường quản lý các loại quỹ do các tập thể, cá nhân và Nhân dân đóng góp, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, góp phần vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Các nguồn quỹ do uỷ ban MTTQ các cấp vận động xây dựng những năm qua thường là Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”, mục đích nhằm giúp đỡ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp khi bà con gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố… Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, MTTQ các cấp đã kêu gọi ủng hộ thêm Quỹ “Phòng, chống dịch COVID-19” để có nguồn lực hỗ trợ các lực lượng nơi tuyên đầu phòng, chống dịch và giúp đỡ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Cán bộ kế toán và ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ tỉnh kiểm tra chứng từ, sổ sách thu chi các loại quỹ tại Uỷ ban MTTQ huyện Cao Lộc

Ông Lương Quốc Toản, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Tràng Định cho biết: Hằng năm, công tác quản lý và sử dụng các loại quỹ do Nhân dân đóng góp được MTTQ các cấp trong huyện thực hiện đúng quy định, đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực. Chẳng hạn, thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, từ năm 2020 đến nay, Ban vận động quỹ của huyện đã chi hỗ trợ xây dựng được 21 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 5 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền 861 triệu đồng (bao gồm nguồn của tỉnh và của huyện).

Tại thành phố Lạng Sơn, các nguồn quỹ cũng được uỷ ban MTTQ các cấp trên địa bàn tích cực vận động xây dựng và quản lý, sử dụng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch. Bà Hoàng Thị Huyền, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố cho biết: Trong 2 năm trở lại đây, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố đã kiểm tra công tác thu, chi các loại quỹ do Nhân dân ủng hộ qua ban thường trực uỷ ban MTTQ phường, xã được 16 lượt và qua ban công tác mặt trận khối phố, thôn, bản được 48 lượt. Qua kiểm tra không phát hiện sai phạm, đồng thời, giúp cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế để việc thu, chi các loại quỹ đúng quy định và hiệu quả hơn.

Không chỉ 2 địa bàn trên, thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng các loại quỹ như: “Vì người nghèo”, “Cứu trợ”, “Phòng, chống dịch COVID-19” và các nguồn an sinh xã hội khác luôn được Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn MTTQ tại cơ sở. Đơn cử, từ đầu năm 2022 đến nay, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiến hành kiểm tra về công tác này tại uỷ ban MTTQ 11/11 huyện, thành phố và 11 cơ sở trực thuộc.

Ông Hứa Văn Đại, Trưởng Ban Phong trào – Dân tộc – Tôn giáo, Uỷ ban MTTQ tỉnh cho biết: Điểm mới trong công tác kiểm tra các loại quỹ năm nay là MTTQ tỉnh tiến hành theo chuyên đề tại MTTQ các huyện, thành phố và cơ sở. Qua kiểm tra nhận thấy công tác quản lý, sử dụng các loại quỹ của các cấp cơ bản thực hiện đúng theo quy định, không có việc sử dụng sai mục đích hoặc có hiện tượng tiêu cực xảy ra. Đồng thời, MTTQ tỉnh cũng nêu những kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục nhằm làm tốt công tác quản lý, sử dụng các loại quỹ trong thời gian tới.

Nhờ xây dựng và quản lý tốt các loại quỹ, hoạt động cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đơn cử, thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, từ năm 2021 đến nay, uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp hỗ trợ xây dựng trên 230 nhà đại đoàn kết, tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, riêng trong quý I/2022, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan trung ương hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng, chuyển hơn 6.000 suất quà tới hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh…

Những kết quả đạt được trên đây của hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn đã góp phần phòng ngừa sai sót, tiêu cực trong công tác quản lý, sử dụng các loại quỹ do các tổ chức, cá nhân đóng góp. Qua đó, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân trong việc ủng hộ các loại quỹ nói riêng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, tạo sự đồng thuận và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

ĐINH HƯƠNG