Chủ nhật,  26/06/2022

Tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính thành phố Lạng Sơn năm 2021


Lãnh đạo Đài PTTH tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh Lạng Sơn trao giấy khen của Cục Thống kê cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021

– Chiều 23/6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Lạng Sơn tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự có thành viên ban chỉ đạo các cấp; lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban của thành phố, UBND phường, xã; cán bộ thống kê các xã, phường trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định 1344/QĐ-BKHĐT ngày 3/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 26/1/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố với tổng số 21 người; 8/8 xã, phường thành lập ban chỉ đạo với tổng 32 thành viên.

Mặc dù việc triển khai tổng điều tra kinh tế diễn ra trong bối cảnh dịch COVD-19 bùng phát phức tạp nhưng ban chỉ đạo từ thành phố đến các xã, phường đều nỗ lực triển khai hiệu quả các hoạt động, cụ thể như: công tác lập bảng kê, rà soát, cập nhật danh sách đơn vị điều tra; tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên; tổ chức tập huấn cho thành viên ban chỉ đạo các cấp; công tác thu thập thông tin, điều tra tại địa bàn; công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát cuộc tổng điều tra; tổ chức nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra…

Qua công tác điều tra, ban chỉ đạo các cấp đã lập danh sách 1.432 doanh nghiệp kê khai ban đầu trên địa bàn thành phố; 45 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thuộc thành phố; 6.931 cơ sở kinh doanh cá thể; 30 cơ sở tôn giáo. Kết quả, 43/45 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 1.431 doanh nghiệp; 7.345 cơ sở kinh doanh cá thể và tôn giáo thực hiện kê khai và hoàn thành kê khai theo quy định. Ban chỉ đạo tiến hành nghiệm thu phiếu với số phiếu doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở kinh doanh cá thể đều đạt khá; phiếu tôn giáo đạt loại giỏi; đánh giá mức độ hoàn thành chung đạt loại khá.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, nêu ý kiến làm rõ, sâu sắc hơn những kết quả đạt được; những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý cho các đại biểu.


Lãnh đạo UBND thành phố trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng Điều tra kinh tế năm 2021 và 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen.

THANH HUYỀN