Thứ hai,  30/01/2023

Toàn cảnh kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022

 Kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có xu hướng khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Một số ngành đã có mức tăng cao hơn trước khi dịch COVID-19 xuất hiện, FDI thực hiện có mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021.

GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng GDP của hai năm trước (lần lượt là 2,04% và 5,74%).

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,66%; khu vực dịch vụ tăng 6,60%, (đóng góp 46,60%).

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 710 triệu USD.

Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 3.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 4.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 5.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 6.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 7.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 8.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 9.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 10.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 11.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 12.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 13.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 14.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 15.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 16.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 17.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 18.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 19.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 20.
Toàn cảnh Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 21.
Theo Baochinhphu