Thứ hai,  04/12/2023

Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12-9-2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản theo hướng điều chỉnh tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm.

Cụ thể, quy định phạt tiền từ một đến 40 triệu đồng đối với hành vi khai thác, vận chuyển, thu gom, lưu giữ thủy sản nếu khối lượng các loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép khai thác vượt quá mức cho phép khai thác lẫn hoặc khai thác ngoài tự nhiên giống, loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép. Đối với hành vi vi phạm các quy định về thời gian cấm khai thác, vùng cấm, nghề cấm khai thác theo quy định của pháp luật cũng bị phạt từ một đến 40 triệu đồng. Nghị định cũng điều chỉnh tăng mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi dùng công cụ kích điện hoặc dùng trực tiếp điện từ máy phát điện trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác để khai thác thủy sản… Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định nêu trên là mức phạt đối với cá nhân; đối với tổ chức vi phạm gấp hai lần mức phạt tiền so với cá nhân.

Theo Nhandan