Thứ tư,  07/06/2023

Sơ kết cải cách hành chính 6 tháng 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính 2016

LSO-Chiều nay (30/5), Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 69 nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế – xã hội; thẩm định nghị định của 21/21 bộ, cơ quan ngang bộ, qua đây, Chính phủ đã ban hành 11 nghị định; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), trọng tâm là các TTHC về nộp thuế và bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản, thông quan hàng hóa qua biên giới. 6 tháng đầu năm, cả nước tinh giản 5.062 biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay lên 22.673 người. Thực hiện hiện đại hóa hành chính, 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Các bộ, ngành trung ương đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công, đạt tỷ lệ 77%.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và một số tỉnh, thành phố tham luận về nội dung cải cách thể chế, tài chính công, TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác CCHC; nâng cao chất lượng kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng Chính phủ điện tử…

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ công bố kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp thứ nhất, Bộ Tài chính xếp thứ hai, Bộ Khoa học và Công nghệ xếp thứ ba trong các bộ, cơ quan ngang bộ. Tỉnh Đà Nẵng xếp thứ nhất, thành phố Hải Phòng xếp thứ hai, thành phố Hà Nội xếp thứ ba, Lạng Sơn xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC mà các bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hành chính cần nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành CCHC. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt kế hoạch CCHC, kiểm soát và rà soát TTHC năm 2017; tăng cường đơn giản hóa TTHC đem thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC. Từ kết quả chỉ số CCHC 2016, các bộ, ngành, địa phương cần phân tích, đánh giá những hạn chế yếu kém đồng thời xác định rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả CCHC năm 2017 và những năm tiếp theo.  

MINH ĐỨC - TUẤN ANH