Thứ ba,  30/05/2023

Ký kết quy chế phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền

LSO-Chiều 30/5/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (người đứng giữa) chứng kiến lễ ký kết

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 9 điều, nêu những quy định chung, nội dung phối hợp và điều khoản thi hành giữa các bên. Về nội dung, quy chế nêu quan hệ phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền; việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệp về công tác phối hợp. Trong đó, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ chủ động cung cấp thông tin, tài liệu về các hoạt động nổi bật của Viện kiểm sát hai cấp; tạo điều kiện để Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin kịp thời.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh cao sự chủ động, tích cực của 3 cơ quan trong việc cụ thể hóa Kế hoạch số 87-KH/BCĐ, ngày 8/9/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn về thực hiện chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020. Sau lễ ký kết, các cơ quan cần quyết tâm thực hiện hiệu quả những nội dung trong quy chế; có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác cải cách tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

HOÀNG HUẤN - THANH MAI