Thứ năm,  20/01/2022

Đan Mạch và Nhật Bản tài trợ xử lý bom, mìn tại Thừa Thiên-Huế

Dự án sẽ tập trung vào các hoạt động như: Khảo sát và xử lý vật liệu nổ, làm sạch các khu vực nguy hiểm; tiếp tục khảo sát nhằm xác định và phân loại các khu vực có vật liệu nổ và thực hiện đánh giá tác động sau rà phá, xử lý vật liệu nổ… tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Ảnh: VGP/Thế Phong

Ngày 1/6, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và Tổ chức Rà phá bom mìn Đan Mạch (DDG) đã ký biên bản ghi nhớ về dự án giảm thiểu nguy cơ bom, mìn còn sót lại tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Dự án do Đại sứ quán Nhật Bản và Quỹ A.P. Møller Support Foundation (Đan Mạch) tài trợ.

Theo biên bản ghi nhớ, DDG và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ cùng hợp tác để xử lý các vật liệu nổ còn tồn đọng sau chiến tranh, góp phần nâng cao an toàn cho con người và phát triển kinh tế-xã hội tại các cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua việc thực hiện chương trình rà phá bom mìn nhân đạo.

Dự án có vốn tài trợ khoảng 1,2 triệu USD (tương đương 27 tỷ đồng), thực hiện từ năm 2017-2019 tại 10 xã của huyện A Lưới và các khu vực ưu tiên khác thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Dự án sẽ tập trung vào các hoạt động như: Khảo sát và xử lý vật liệu nổ, làm sạch các khu vực nguy hiểm; tiếp tục khảo sát nhằm xác định và phân loại các khu vực có vật liệu nổ và thực hiện đánh giá tác động sau rà phá, xử lý vật liệu nổ; nâng cao năng lực trong quản lý thông tin và kết nối các kế hoạch hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế là một trong những địa phương chịu tác động rất lớn của ô nhiễm bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Theo khảo sát của tổ chức BOMICEN và Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam thực hiện từ năm 2004-2008, 100% số xã của tỉnh bị ô nhiễm bom, mìn với diện tích khoảng 172.406 ha (chiếm 35,4% diện tích toàn tỉnh).

Từ năm 1999 đến nay, với sự hỗ trợ của các quốc gia và tổ chức quốc tế, toàn tỉnh đã rà phá, làm sạch được 1.200 ha đất bị nhiễm bom, mìn, phát hiện và phá hủy khoảng 52.000 quả bom, mìn và vật liệu chưa nổ.

Theo baochinhphu