Thứ hai,  25/10/2021

Sơ kết công tác lao động, xã hội và người có công 6 tháng đầu năm 2017

LSO-Hôm nay (6/6), Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành lao động – TB&XH tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Nổi bật là đã tham gia giải quyết và tạo việc làm mới cho 7.500 người, đạt 53,5% kế hoạch; tuyển sinh học trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề và các lớp dạy nghề dưới 3 tháng được 4.100 người, đạt 48% kế hoạch năm. Ước tỷ lệ giảm nghèo 6 tháng đầu năm giảm 1,53%, tương đương 2.931 hộ. Ngành còn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp các hộ chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào vùng khó với tổng kinh phí hỗ trợ 16,8 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm ngành đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3% trở lên; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,5%, tăng 2% trở lên so với năm 2016; giải quyết việc làm mới cho 14.000 lao động. Cùng với đó là tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý; chăm lo tốt cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; thực hiện xã hội hóa đưa người nghiện ma túy về gia đình, cộng đồng để tổ chức cai nghiện.

MAI VĂN HOA