Thứ hai,  05/06/2023

Tiếp nhận 3.132 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, tính từ 01/01/2015 đến nay, Văn phòng một cửa của Bộ đã trực tiếp nhận 3.132 hồ sơ thủ tục hành chính trên tổng số 4.114 hồ sơ được gửi đến Bộ, chiếm 76% tổng số lượt hồ sơ tiếp nhận.

Theo Văn phòng Bộ TN&MT, cùng với việc thành lập Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ (Văn phòng một cửa), Bộ đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ vào cuối năm 2014. Đồng thời, Bộ cũng đẩy mạnh xây dựng Hệ thống một cửa điện tử để tiến tới liên thông trong công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại các đơn vị chuyên môn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tổng số 238 thủ tục hành chính được Bộ TN&MT công bố (được thực hiện tại tất cả 4 cấp chính quyền (trung ương, tỉnh, huyện, xã) và khu công nghiệp, khu chế xuất), có 109 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, Bộ đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại địa chỉ www.egov.monre.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ hồ sơ, biểu mẫu, trình tự thực hiện; nâng cao hiệu quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thời gian quy định; giúp cập nhật, theo dõi trạng thái xử lý, tra cứu, tìm kiếm và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống cũng được tích hợp với “Hệ thống hải quan điện tử một cửa quốc gia” đảm bảo tính liên thông trong quá trình theo dõi, xử lý thủ tục hành chính và thực hiện tích hợp cung cấp số liệu trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Đồng thời, chính thức đưa vào vận hành sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ www.dvctt.monre.gov.vn từ ngày 05/6/2017. Với địa chỉ này, Bộ đang cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống này trong các lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, Văn phòng một cửa đã giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, từng bước hướng tới mục tiêu tăng dần sự hài lòng của tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đồng thời, góp phần cải cách hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính./.

Theo Dangcongsan