Thứ tư,  07/06/2023

Hội thảo trực tuyến chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về môi trường

– Sáng 29/7, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về môi trường với 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tham luận chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về môi trường, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: công tác đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động đầu tư phát triển; quản lý chất lượng môi trường; tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn; phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Qua nghe báo cáo, đại biểu tại các tỉnh, thành tham dự hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý Nhà nước đối với vấn đề môi trường tại địa phương. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường nói chung và kỹ năng phục vụ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại cơ sở. Cùng đó, đề xuất các giải pháp thúc đẩy công tác quản lý đạt hiệu quả, tạo môi trường và cảnh quan ngày càng xanh – sạch – đẹp…

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã được phổ biến, cập nhật những quy định mới của pháp luật về lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại các địa phương. Từ đó, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động đào tạo, truyền thông về môi trường.

LIỄU CHANG