Thứ tư,  07/06/2023

Gần 1.000 đại biểu được tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận

– Trong 2 ngày, 28 và 29/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Uỷ ban MTTQ tỉnh đến điểm cầu 10 huyện trên địa bàn (đại biểu Uỷ ban MTTQ thành phố Lạng Sơn dự tại điểm cầu trung tâm), với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Uỷ ban MTTQ tỉnh

Trong chương trình, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề: tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; triển khai Nghị định số 93, ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn quỹ đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Thông tri số 25, ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2021 – 2025.

Qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong thời gian tới.

HOÀNG HUẤN