Thứ năm,  08/12/2022

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại UBND thành phố Lạng Sơn

– Chiều 2/8, Đoàn kiểm tra của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh do Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2022 tại UBND thành phố Lạng Sơn. 

Thành viên Đoàn kiểm tra kiểm tra thiết bị máy tính đang sử dụng tại Phòng Tin học thuộc Văn phòng UBND thành phố

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến xã, phường để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc hành chính, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng “một cửa” điện tử trong giải quyết thủ tục hồ sơ thủ tục hành chính. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice; triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho lãnh đạo UBND thành phố và trưởng phòng, phó trưởng phòng để bảo đảm an toàn cho các trao đổi thư điện tử, văn bản điện tử. Hiện 100% máy tính của các cơ quan, đơn vị và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã có mạng nội bộ (LAN); đường truyền cáp quang kết nối internet đã kết nối 100% đơn vị cấp thành phố đến cấp phường, xã trên địa bàn. Hệ thống mạng, máy chủ và thiết bị lưu trữ tại Văn phòng HĐND-UBND thành phố tích hợp dữ liệu đang được đầu tư theo hướng tập trung, cơ bản đủ cung cấp tất cả các dịch vụ cho thành phố và UBND cấp xã, bảo đảm vấn đề bảo mật, an toàn an ninh thông tin cho toàn bộ hệ thống.

Đại diện đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại UBND thành phố Lạng Sơn

Tại buổi kiểm tra, các thành viên của Đoàn kiểm tra đã kiểm tra các trang thiết bị, hệ thống mạng, hệ thống quản lý các phần mềm nghiệp vụ tại các phòng, ban thuộc UBND thành phố.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện một số lỗ hổng bảo mật do sử dụng phần mềm Microsoft phiên bản cũ; đầu thu hệ thống camera chưa được bảo vệ trong tủ sắt có khóa; mật khẩu quản trị hệ thống yếu… Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng gắn với công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát, kịp thời gỡ bỏ mã độc, khắc phục lỗ hổng bảo mật trên máy tính, thiết bị lưu trữ… Đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cấp, cài đặt hệ điều hành, phần mềm, cơ sở dữ liệu gây nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng. Đối với những máy tính chuyển đổi công năng cần cài đặt lại hệ điều hành và phần mềm diệt vi rút trước khi giao cho bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

THANH HUYỀN