Thứ năm,  01/06/2023

Hội cựu TNXP triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

LSO-Sáng nay (20/6), Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm, Hội cựu TNXP tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở hội vững mạnh; làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hội về thi đua – khen thưởng và hoạt công tác hội…. Hội cựu TNXP các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động cựu TNXP ủng hộ 107 triệu đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn mới, đóng góp 3.523 ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn và vận động 859 cựu TNXP đăng ký giúp nhau làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Hội tổ chức cho 2.093 hộ gia đình cựu TNXP đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa đạt 95,09%… Ngoài ra, hội còn vận động cựu TNXP, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị – xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ được 1.078 triệu đồng để làm công tác “nghĩa tình động đội” giúp đỡ các hộ gia đình, cựu TNXP nghèo, gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội cựu TNXP tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong đó: Tập trung chỉ đạo và phối hợp với các ngành, các huyện, phấn đấu giải quyết dứt điểm việc thực hiện chế độ chính sách cho cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của cấp ủy, chính quyền và mặt trận phát động, chú trọng động viên, huy động cựu TNXP tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào “cựu TNXP tích cực tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dịp này, UBND đã tặng bằng khen cho 21 hộ gia đình TNXP làm kinh tế nông nghiệp giỏi. Hội cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm 2017.

MAI HOA – QUANG NGHĨA