Thứ hai,  27/09/2021
Giải quyết chế độ khi người có công từ trần:

Liên thông, nhanh chóng

LSO-Không phải đi lại nhiều lần, đến nhiều “cửa”; được trả kết quả sớm hơn thời gian quy định là những mặt tích cực làm cho người dân trong tỉnh hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công (NCC) từ trần.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực người có công tại UBND phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

Người dân chỉ đến một cửa

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi NCC từ trần là 1 trong 35 TTHC liên quan đến NCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH). Thủ tục này liên quan đến 3 cơ quan đơn vị giải quyết gồm: UBND cấp xã, phòng LĐTB&XH huyện và Sở LĐTB&XH. Mặc dù liên quan đến 3 cấp, ngành nhưng thuận cho người dân là thủ tục đã được liên thông trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả. Với quy trình, khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ công dân, UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến phòng LĐTB&XH huyện. Phòng LĐTB&XH huyện nhận được hồ sơ sẽ tổng hợp, lập danh sách gửi Sở LĐTB&XH. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, với trường hợp đủ điều kiện thì Sở LĐTB&XH giải quyết cho hưởng chế độ. Sau khi ra quyết định cho hưởng trợ cấp, kết quả này được trả về huyện, xã và đến tay người dân.

Những năm gần đây, với việc liên thông “dọc” TTHC này, người dân chỉ cần đến bộ phận một cửa cấp xã nộp hồ sơ và nhận kết quả thay vì phải tự cầm hồ sơ đi nộp ở từng cấp, ngành hoặc phải lên tỉnh nhận kết quả như trước. Bà Trần Thị Lan, khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng cho biết: Tôi rất mừng là TTHC này liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết nhưng người dân chỉ việc đến một nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả. Nếu không liên thông, chúng tôi sẽ phải đi lại gần 10 lần đến xã, huyện, tỉnh. Liên thông giúp chúng tôi giảm thời gian, công sức và chi phí thực hiện thủ tục.

Không những đơn giản, lợi cho người dân, liên thông TTHC giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần khi NCC từ trần còn thay đổi cách thức làm việc cũ bằng cách thức làm việc mới giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đây còn nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước trong quá trình giải quyết TTHC liên quan đến người dân, nhất là đối với thân nhân gia đình NCC từ trần.

Nhiều cách trả kết quả sớm

Theo quy định, TTHC “giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần khi NCC từ trần” có thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc. Trong đó, 5 ngày làm việc tại UBND cấp xã, 10 ngày tại phòng LĐTB&XH cấp huyện, 10 ngày tại Sở LĐTB&XH. Thời hạn quy định là như vậy nhưng trong quá trình giải quyết, nhiều trường hợp đã được trả kết quả sớm cho người dân. Trung bình mỗi năm, Sở LĐTB&XH tiếp nhận, giải quyết khoảng 500 hồ sơ, trong đó trên 30% được trả kết quả sớm hơn hạn định. Đơn cử, từ đầu năm 2017 đến nay, sở tiếp nhận, giải quyết 267 hồ sơ thì gần 100 hồ sơ được giải quyết và trả kết quả sớm.

Để kết quả sớm đến tay người dân, một số phương pháp đã được các cấp, ngành liên quan thực hiện. Như trong quá trình giải quyết hồ sơ ở từng khâu, UBND cấp xã, phòng LĐTB&XH cấp huyện, Sở LĐTB&XH đã đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định, kiểm tra, xử lý hồ sơ từ 3 – 5 ngày làm việc. Chị Mông Thị Thanh Thảo, chuyên viên Phòng NCC, Sở LĐTB&XH tỉnh cho biết: “Qua kiểm tra, thẩm định, nếu thấy hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện thì chúng tôi rút ngắn thời hạn xử lý từ 10 ngày làm việc xuống chỉ còn 3 – 7 ngày, sau đó trình lãnh đạo sở ra quyết định cho hưởng trợ cấp”. Cùng với rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ ở các khâu, hồ sơ TTHC này còn được chuyển phát qua hệ thống bưu chính bằng thư đảm bảo và chuyển phát nhanh. Ông Lương Đình Tùng, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Bình Gia cho biết: Thay vì cán bộ phải mất công mang hồ sơ đến tận tỉnh nộp thì nay được chuyển phát nhanh qua bưu điện. Bằng con đường này, chỉ trong ngày, hồ sơ đã đến Sở LĐTB&XH hoặc cũng chỉ trong ngày, chúng tôi nhận được kết quả khi sở gửi kết quả về.

MINH ĐỨC