Chủ nhật,  24/10/2021

Sở Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Chiều nay (26/7), Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình. Việc chỉ đạo, điều hành tiếp tục có những chuyển biến mới, qua đó các công việc chuyên môn được triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được đảm bảo, các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai thực hiện cơ bản đạt yêu cầu. Một số nhiệm vụ ngoài chức năng, nhiệm vụ của sở được UBND tỉnh giao cũng đã khẩn trương hoàn thành, đảm bảo tiến độ quy định. Cụ thể, Sở Nội vụ đã trình xét tinh giản biên chế đợt II/2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; tham mưu tổ chức công tác tuyển dụng viên chức năm 2017; phê duyệt nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2017 được 277 chỉ tiêu; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được 30.912 người; triển khai thực hiện nâng cấp phần mềm một cửa liên thông điện tử tại 2 đơn vị; thu thập được 501 phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính. Cùng với đó là tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn 14 xã phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và 5 xã đặc biệt khó khăn hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện tiêu chí số 18 về các tiêu chuẩn cán bộ, công chức đạt chuẩn, các tổ chức chính trị xã hội đạt theo quy định. Ngoài ra, sở còn làm tốt công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, lĩnh vực tôn giáo…

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Nội vụ tiếp tục chú trọng tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức cấp xã năm 2017; hoàn thành đề án chung của tỉnh về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị; phối hợp tổ chức cuộc thi “Công chức, viên chức trẻ với cải cách hành chính”; tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ đối với 30% trong tổng số các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố; đề xuất phương án triển khai thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào kho lưu trữ lịch sử của tỉnh qua eOffice, eGov…

MINH ĐỨC – HOÀNG NHƯ