Thứ hai,  20/09/2021

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

LSO-Những năm qua, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, phát triển về tổ chức, đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động… Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cán bộ LĐLĐ huyện Cao Lộc phát tài liệu tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công nhân lao động HTX Đồng Tâm   

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.470 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo ông Lô Tiến Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ dưới 20 lao động và chưa có tổ chức công đoàn. Số lượng đoàn viên trong mỗi công đoàn cơ sở (CĐCS) mới thành lập là rất ít nên nhiều huyện, thành phố hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu thành lập CĐCS, nhưng chỉ tiêu phát triển đoàn viên lại không đạt. Trong khi đó, một số doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh, phải cắt giảm lao động hoặc ngừng hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên.

Mặt khác, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động (NLĐ) theo quy định của pháp luật ở nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, trong khi chế tài xử lý chưa đủ mạnh, dẫn đến vai trò của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ chưa thể hiện rõ nét. Biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách ở một số LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành còn ít trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều và yêu cầu ngày càng cao.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu

Trước những khó khăn đó, Ban Chỉ đạo Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước của tỉnh và các huyện, thành phố thường xuyên được kiện toàn, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, LĐLĐ cấp huyện, thành phố đã có nhiều biện pháp khảo sát, tiếp cận, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Một số LĐLĐ cấp huyện có hình thức mới như thông qua tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm với các đơn vị, doanh nghiệp, CNLĐ trên địa bàn để tuyên truyền, giúp họ thấy rõ vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn và những lợi ích khi doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn. Chú trọng cách thức tổ chức lễ ra mắt CĐCS, tổ chức ra mắt cho nhiều CĐCS và mời thêm các chủ doanh nghiệp, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hấp dẫn nhằm thu hút sự quan tâm của NLĐ. Qua đó tạo điều kiện mở rộng giao lưu, gặp gỡ và trao đổi để tuyên truyền đến các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Năm 2015, thành phố Lạng Sơn có 12 CĐCS doanh nghiệp giải thể. Trước tình hình đó, LĐLĐ thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ông Nguyễn Bá Khoa, Chủ tịch LĐLĐ thành phố chia sẻ: Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp khảo sát, tiếp cận và vận động phát triển thêm được 6 CĐCS (vượt 50% chỉ tiêu được giao). Từ đầu năm 2017 đến nay, thành phố đã vận động, ra mắt được thêm 5 CĐCS (vượt 25% chỉ tiêu năm 2017) và hiện nay, đơn vị vẫn tiếp tục và hoàn thiện hồ sơ thành lập thêm 2 CĐCS mới.

Với nỗ lực đó, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 79 CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước, phát triển thêm 1.440 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS hiện có lên 1.447 đơn vị. Riêng năm 2016 thành lập mới 13 CĐCS (vượt 30% chỉ tiêu); 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh thành lập mới được 11 CĐCS (đạt 47,8% kế hoạch năm). Ông Lô Tiến Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền để NLĐ và chủ sử dụng lao động hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và lợi ích của việc thành lập tổ chức công đoàn; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS hằng năm. Đồng thời cải tiến nội dung, hình thức và có các giải pháp tích cực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đặc biệt là công đoàn khu vực ngoài nhà nước nhằm tạo sức hút, tập hợp NLĐ tham gia tổ chức công đoàn.

NGỌC HIẾU