Chủ nhật,  24/10/2021

Kiểm tra thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh karaoke

LSO-Từ ngày 25-28/7, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tại các huyện: Hữu Lũng, Tràng Định và Cao Lộc.
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực tế tại một cơ sở karaoke trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc)

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số cơ sở kinh doanh karaoke đang hoạt động và làm việc với UBND các huyện về tình hình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh karaoke; vũ trường, nhà hàng, quán bar.

Theo báo cáo, trên địa bàn 3 huyện được kiểm tra hiện có hơn 80 cơ sở kinh doanh karaoke được cấp phép. Đánh giá của đoàn công tác liên ngành cho thấy: nhìn chung các huyện đã thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn; quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực phục vụ công tác thi hành pháp luật về kinh doanh karaoke; vũ trường, nhà hàng, quán bar. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên lĩnh vực này. Cơ bản các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được cấp phép đều tuân thủ quy định của pháp luật…

Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Cao Lộc

Để quản lý tốt hoạt động của các cơ sở kinh doanh, Đoàn công tác đề nghị UBND các huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh quy định về kinh doanh karaoke. Đoàn cũng tiếp thu một số kiến nghị, đề xuất của các huyện như: tăng cường sự hướng dẫn của các sở, ngành về quản lý hoạt động kinh doanh karaoke; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa; tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành trong giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ…

BẢO VY