Thứ ba,  21/09/2021

Xử lý triệt để hành vi sản xuất ma túy trái phép

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 7-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020.

Theo đó, TP Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 100% xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung phòng, chống ma túy với nhiều hình thức; 100% quận, huyện, thị xã xây dựng được mô hình điểm về phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường, thị trấn; hạn chế phát sinh người nghiện mới… 

Đối với người sử dụng ma túy, đến năm 2020, TP Hà Nội đặt mục tiêu đưa 100% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện; 90% cơ sở cai nghiện đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Mục tiêu đề ra là 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy phải được phát hiện, xử lý triệt để; không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt phá 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép… 

Theo Hanoimoi