Chủ nhật,  18/04/2021

Chính thức đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ( LĐ-TB&XH ) đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất quy định mức lương tối thiểu vùng gồm 4 mức như sau: Mức 3,98 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng I; mức 3,53 triệu đối với vùng II; mức 3,09 triệu với vùng III và mức 2,76 triệu với vùng IV.

Mức lương tối thiểu trên (tăng từ 180.000 đồng – 230.000 đồng so với hiện hành, tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 6,1 – 7% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 6,5%) được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 dự kiến khoảng 4% – 4,5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% – 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, nếu thực hiện theo phương án trên thì đáp ứng được khoảng từ 92-96% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Phương án điều chỉnh trên đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,55 – 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giầy tăng khoảng 1,15 – 1,2%, từng bước đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, mức điều chỉnh đã tính đến quy định về đối tượng tham gia BHXH được mở rộng từ năm 2018 (người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH có sự thay đổi (tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đóng theo mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác), trong đó Chính phủ đã có giải pháp giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Nghị định số 44/2017/NĐ-CP) và đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động (Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7/4/2017 của Chính phủ).

Về địa bàn áp dụng, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cơ bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ; nhưng có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Cụ thể: Điều chỉnh phân vùng từ vùng II lên vùng I đối với thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; từ vùng III lên vùng II gồm: Huyện Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và TP Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam; từ vùng IV lên vùng III gồm: Huyện Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam, huyện Lộc Ninh và Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, điều chỉnh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình từ vùng III xuống vùng IV.

Bộ đề xuất quy định này được thực hiện từ ngày 1/1/2018./.

Theo Dangcongsan