Thứ tư,  14/04/2021
Đưa thủ tục hành chính ra “một cửa”:

Quyết liệt, khẩn trương

LSO-Thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (gọi tắt là đưa ra một cửa) sẽ tạo sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết, giúp tổ chức và cá nhân có nhiều thuận lợi bởi không phải trải qua nhiều bước, đến nhiều cửa. Với mục đích ấy, Lạng Sơn quyết liệt, khẩn trương đưa TTHC ra một cửa. 
Cán bộ Sở Nội vụ (ngoài cùng bên phải) kiểm tra TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỷ lệ TTHC đưa ra một cửa đạt thấp

Kết quả chấm điểm CCHC năm 2016 do Bộ Nội vụ công bố, tiêu chí chấm điểm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Lạng Sơn mới đạt 2,75/8 điểm, thấp hơn 5,25 điểm so với điểm tối đa. Tỷ lệ TTHC đưa ra một cửa đạt thấp là 1 trong những nguyên nhân kéo điểm tiêu chí này. Minh chứng cho tỷ lệ thấp là đến cuối tháng 4/2017, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố đưa ra một cửa mới đạt 52,6% (770/1.464 thủ tục), trong đó cấp tỉnh chiếm có 50,8%, cấp huyện 62,3%. Theo ba – rem chấm điểm của Bộ Nội vụ thì 100% TTHC được đưa ra một cửa mới đạt điểm tối đa (8 điểm).

Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng Phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết: Tỷ lệ TTHC đưa ra một cửa đạt thấp là do các sở, ban, ngành tỉnh xác định không chính xác số lượng TTHC của ngành, đơn vị mình đang giải quyết. Các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh chưa quan tâm đưa TTHC ra một cửa. Các sở, ngành cũng chưa làm tốt việc hướng dẫn thực hiện theo cơ chế một cửa đối với tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tháng 4/2017, một số sở có tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa rất thấp như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ có 3,3% (2/61 TTHC), Sở Thông tin và Truyền thông 4,8% (2/42 TTHC), Sở Khoa học và Công nghệ 6,5% (6/92 TTHC), Sở Giáo dục và Đào tạo 26,3% (15/57 TTHC)…

Quyết tâm nâng tỷ lệ

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh (ngày 20/6/2017), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hành chính đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với những TTHC đã được công bố. Giữa tháng 7/2017, UBND tỉnh ban hành chỉ thị tăng cường thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo với mục tiêu triển khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện theo cơ chế một cửa và nâng số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, hơn 1 tháng nay, các sở, ban, ngành đẩy mạnh rà soát, đánh giá tác động và kiểm soát TTHC nhằm tăng tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa. Từ giữa tháng 7/2017 đến nay, Sở Nội vụ đã thẩm định được 274 TTHC để đưa ra một cửa của 7 sở, ngành. Anh Lý Quốc Tuân, chuyên viên Phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết: Ngay sau khi có kết quả thẩm định, một số sở, ngành đã khẩn trương ban hành quyết định quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các TTHC ở từng lĩnh vực và công khai trên website và bộ phận một cửa của mỗi đơn vị. Thời gian tới, nhiệm vụ này tiếp tục được Sở Nội vụ đôn đốc và tăng cường thực hiện, trong đó tập trung đưa TTHC cấp huyện, cấp xã ra một cửa.

Sau hơn 1 tháng tăng cường triển khai đưa TTHC ra một cửa, nhiều đơn vị trong tỉnh có chuyển biến rõ nét như: Sở Thông tin và Truyền thông nâng từ 4,7% lên 100% (42/42 TTHC);  Sở Giáo dục và Đào tạo từ 26,3% lên 68,4% (39/57 TTHC)…

MINH ĐỨC