Thứ hai,  26/09/2022

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chi Lăng quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở

– “Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chi Lăng là đơn vị tiêu biểu có nhiều cách làm thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở. Từ đó thu hút đông đảo hội viên tham gia các phong trào, hoạt động hội” – Bà Trương Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá.

Trước thực trạng phong trào phụ nữ tại một số xã, thị trấn chưa thực sự rõ nét, các cơ sở hội hoạt động không đồng đều; việc nắm thông tin, tập hợp, thu hút, quản lý hội viên ở một số cơ sở hội còn hạn chế; công tác tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai hoạt động, phát huy vai trò trong giám sát, phản biện ở một số cơ sở còn lúng túng, hiệu quả chưa cao…, từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở.

Cán bộ hội phụ nữ cơ sở, chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn huyện Chi Lăng tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Bà Vy Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 20 cơ sở hội với hơn 13.000 hội viên. Chúng tôi xác định xây dựng cơ sở hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở là khâu đột phá, then chốt quyết định chất lượng phong trào hoạt động hội. Trên cơ sở đó hằng năm, các cấp hội đã tập trung bổ sung, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách và ban chấp hành hội phụ nữ các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội.

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026, đội ngũ cán bộ hội cấp cơ sở đã được kiện toàn, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Cụ thể nhiệm kỳ này, huyện có 20/20 chủ tịch phụ nữ cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên, đạt 100% (tăng 30% so với nhiệm kỳ 2016 – 2021); 100% chủ tịch phụ nữ cấp xã có trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên (tăng 10% so với nhiệm kỳ trước). Từ việc cán bộ hội cơ sở được chuẩn hóa trình độ năng lực đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các phong trào hoạt động hội.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện chú trọng hướng dẫn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phụ nữ. Từ năm 2021, Hội LHPN huyện đã ban hành quyết định phân công các ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện phụ trách và tham dự sinh hoạt tại các chi hội, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi hội điểm. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 10 cuộc sinh hoạt chi hội điểm.

Bà Lê Kim Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Chi Lăng cho biết: Tại các cuộc sinh hoạt điểm, chúng tôi hướng dẫn chi hội đổi mới hình thức sinh hoạt, lựa chọn nội dung phù hợp. Đồng thời, mời các chi hội trưởng chi hội khác trên địa bàn, các ủy viên ban chấp hành hội LHPN xã, thị trấn, lãnh đạo đảng ủy xã, bí thư chi bộ thôn cùng dự. Từ đó động viên, nắm bắt tình hình, định hướng hoạt động cho các chi hội, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi hội cho đội ngũ chi hội trưởng. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi hội được nâng lên, trong 5 năm gần đây, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chi hội đạt 75 đến 80% (cao hơn giai đoạn trước 10 đến 20%).

Ngoài ra, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ chi hội trưởng, cán bộ hội cơ sở, Hội LHPN huyện còn tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ này. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức được 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 500 lượt cán bộ hội cơ sở, đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn huyện. Các lớp bồi dưỡng kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác hội, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.

Với những việc làm cụ thể,  thiết thực, chất lượng hoạt động của cơ sở hội, phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện Chi Lăng ngày càng nâng cao. Từ năm 2018 đến nay, hằng năm 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các chỉ tiêu, phong trào hoạt động hội đều đạt và vượt. Đơn cử nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp hội phụ nữ huyện thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện đề ra. Năm 2021, Hội LHPN huyện Chi Lăng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2016 – 2021.

DƯƠNG DUYÊN