Thứ hai,  08/08/2022

Lạng Sơn tích cực triển khai cấp mã số BHXH

LSO-Tính đến hết tháng 9/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã gán mã số BHXH cho hơn 628.600 người, đạt 82,6% tính trên số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.
Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa, BHXH tỉnh Lạng Sơn

Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH (ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế) thì mỗi người tham gia BHXH, BHYT được cấp một mã số BHXH duy nhất làm cơ sở cho việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mẫu mới áp dụng từ ngày 1/9/2017, việc cấp mã số BHXH dựa trên cơ sở dữ liệu BHYT hộ gia đình và dữ liệu quản lý thu BHXH, BHYT của cơ quan BHXH các cấp.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc gán mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; ngay từ tháng 8/2017, BHXH tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành, các đơn vị sử dụng lao động và đại lý thu (Bưu điện) về quy trình đồng bộ mã số BHXH và hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh bổ sung thông tin tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin, cấp mã số BHXH cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT và người tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh tăng, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.

Mẫu thẻ BHYT mới: mã thẻ BHYT mới là DN 4 20 1503003061, trong đó mã số BHXH của người tham gia là 1503003061

Bà Nguyễn Hồng Thịnh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Để xử lý, cập nhật dữ liệu, cấp mã số BHXH kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố báo cáo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối hợp thực hiện; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định mới trong Quyết định 595/QĐ-BHXH, thường xuyên báo cáo tiến độ gán mã số BHXH của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về BHXH tỉnh”.

Sau 1 tháng thực hiện, tính đến hết ngày 30/9/2017, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã gán mã số BHXH cho hơn 628.600 người, đạt 82,6%  số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, hiện còn khoảng 132.700 người chưa được gán mã số BHXH do nhiều nguyên nhân như: dữ liệu hộ gia đình còn lỗi như sai tên, ngày tháng năm sinh, thông tin dữ liệu hộ gia đình của các đối tượng chính sách có thông tin không khớp với hộ khẩu; năm 2017, Lạng Sơn bổ sung thêm 55.000 người thuộc dân tộc thiểu số và người sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn dẫn đến trùng thẻ BHYT; phần mềm bộ công cụ thu-sổ thẻ (TST) đang trong quá trình hoàn thiện…Để hoàn thiện việc gán mã BHXH cho đối tượng tham gia, trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố đôn đốc xã, phường cung cấp bổ sung mẫu TK1-TS của các đối tượng tham gia BHXH, BHYT kịp thời; phối hợp với Bưu điện rà soát, gán mã số BHXH cho đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên cơ sở mẫu DK01 các hộ gia đình khi đăng ký mua thẻ BHYT có sẵn để nhập bổ sung vào phần mềm TST để đồng bộ dữ liệu, hướng dẫn đối tượng kê khai bổ sung thông tin vào mẫu TK1-TS.

PHẠM HOA