Thứ ba,  09/08/2022

Hỗ trợ hơn 3.500 tấn gạo cho người dân Hà Tĩnh

Bộ Tài chính cho biết, ngày 23-10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ, cứu đói cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.525,885 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ, cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2017; yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trường hợp vẫn còn khó khăn, tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Theo Nhandan