Thứ bảy,  13/08/2022

Gần 70% trẻ em Việt Nam từng bị bạo lực gia đình

Bạo lực đối với trẻ em, đang diễn ra phổ biến trong gia đình, trường học và cộng đồng, kể cả những trẻ mới chỉ 12 tháng tuổi thường bởi chính những người được giao phó chăm sóc các em. Báo cáo mới công bố hôm nay, 1-11, của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã tiết lộ những con số đáng kinh ngạc về thực trạng này.

Ông Cornelius Williams, Trưởng ban Bảo vệ trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết “Tổn hại đối với trẻ em trên toàn thế giới thực sự rất đáng lo ngại. Trẻ nhỏ bị tát vào mặt; trẻ em gái và trẻ em trai bị ép tham gia các hành vi tình dục; trẻ vị thành niên bị giết hại tại chính cộng đồng của các em – bạo lực đối với trẻ em không chừa một ai và không có ranh giới.”

Báo cáo “Một gương mặt quen thuộc: Bạo lực trong cuộc sống của trẻ em và trẻ vị thành niên” của UNICEF sử dụng những dữ liệu mới nhất để cho thấy trẻ em đang bị bạo lực trong tất cả các giai đoạn ấu thơ và trong mọi hoàn cảnh. Trong đó, chỉ rõ tình trạng bạo lực đối với trẻ nhỏ trong gia đình của các em, với 3/4 số trẻ em 2-4 tuổi trên toàn thế giới – khoảng 300 triệu trẻ – chịu các hành vi gây sức ép về tâm lý và/hoặc bị trừng phạt thân thể bởi chính những người chăm sóc các em ở nhà…

Về bạo lực tình dục đối với trẻ em trai và trẻ em gái, theo đó, tại 28 quốc gia có dữ liệu, trung bình 90% trẻ em gái vị thành niên từng bị ép quan hệ tình dục nói rằng thủ phạm của vụ xâm hại đầu tiên là người quen của các em. Dữ liệu từ sáu quốc gia cho thấy thủ phạm của bạo lực tình dục với trẻ em trai vị thành niên thường là bạn bè, bạn cùng lớp và bạn tình. Trên toàn thế giới, khoảng 15 triệu trẻ em gái vị thành niên độ tuổi 15-19 từng bị ép quan hệ tình dục hoặc bị ép tham gia hành vi tình dục…

Về tình trạng tử vong do bạo lực ở trẻ vị thành niên: Trên toàn cầu, cứ bảy phút lại có một trẻ vị thành niên tử vong do bạo lực. Mỹ Latinh và Caribbean là khu vực duy nhất có tỷ lệ trẻ vị thành niên bị giết gia tăng; gần một nửa số trường hợp trẻ vị thành niên bị giết trên toàn cầu xảy ra tại khu vực này trong năm 2015.

Cuối cùng là vấn đề bạo lực học đường, với một nửa số trẻ em độ tuổi đến trường – 732 triệu trẻ – sống tại các quốc gia nơi việc trừng phạt thân thể ở trường học chưa bị cấm tuyệt đối.

Tại Việt Nam, dù có tiến bộ trong thay đổi quan niệm và thực hành chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhiều hình thức bạo lực đối với trẻ em như bạo lực thân thể, xâm hại tình dục và lạm dụng lao động vẫn phổ biến. Kỷ luật bạo lực đang diễn ra phổ biến với gần 68,4% trẻ em độ tuổi 1-14 được báo cáo là đã từng bị cha mẹ hoặc người chăm sóc bạo lực ở nhà… Khoảng 16% trẻ em (tương đương 1,7 triệu trẻ) độ tuổi 5-17 được coi là lao động trẻ em, trong đó 7,8% làm việc trong các điều kiện nguy hiểm. Tỷ lệ trẻ em gái và nữ thanh niên 15-19 tuổi đã kết hôn tăng từ 5,4% vào năm 2006 lên 11% vào năm 2015. Trong giai đoạn 2011-2015, 5.300 vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, chủ yếu là với trẻ em gái, đã được báo cáo…

UNICEF ưu tiên nỗ lực để chấm dứt bạo lực trong tất cả hoạt động của mình, bao gồm hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ để cải thiện dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực, xây dựng các chính sách và luật pháp về bảo vệ trẻ em, và giúp các cộng đồng, các bậc phụ huynh và trẻ em phòng ngừa bạo lực thông qua các chương trình thiết thực như các khóa học làm cha mẹ và các hoạt động chống bạo lực gia đình.

Để chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, UNICEF đang kêu gọi các chính phủ khẩn trương hành động và hỗ trợ thực hiện Bảy chiến lược nhằm chấm dứt bạo lực với trẻ em (INSPIRE). Hướng dẫn chiến lược này đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), UNICEF và Nhóm Cộng tác toàn cầu chấm dứt bạo lực đối với trẻ em thống nhất và thúc đẩy.

* Tại Việt Nam, Luật Trẻ em mới ban hành năm 2016 là cơ hội để cải thiện tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực. UNICEF Việt Nam cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình thực hiện Luật Trẻ em và Chương trình Bảo vệ Trẻ em giai đoạn 2016-2020. UNICEF ưu tiên các nỗ lực nhằm củng cố các hệ thống bảo vệ trẻ em về phúc lợi, giáo dục, y tế, tư pháp và tình huống khẩn cấp để phòng ngừa và ứng phó với tất cả các hình thức bạo lực đối với trẻ em…

Theo Nhandan