Thứ sáu,  12/08/2022
Hội nông dân:

Quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam

LSO-Sáng nay (3/11), Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI.
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về việc thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm, gồm: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2013-2018; kết quả thực hiện 15 chỉ tiêu thi đua 9 tháng năm 2017 của Hội… Đồng thời thảo luận và đóng góp ý kiến cụ thể hóa nội dung của nghị quyết thành nhiệm vụ công tác của từng năm; phân công, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp hội.

TUYẾT MAI