Thứ sáu,  09/12/2022
BHXH tỉnh:

Nhiều biện pháp quản lý quỹ ốm đau, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp

LSO-Đó là mục đích của phong trào thi đua chuyên đề về ngăn chặn lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh. Phong trào được phát động từ tháng 5/2017, sau 6 tháng thực hiện, đến nay đã có hiệu quả tích cực.
 Công nhân Công ty Than Na Dương tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, BHXH tỉnh đã triển khai nội dung công văn số 1246/BHXH-CSXH, ngày 13/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, BHTN đến tất cả đơn vị trực thuộc, phòng nghiệp vụ. Đồng thời yêu cầu BHXH huyện, thành phố cung cấp dữ liệu để rà soát các trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), dữ liệu người lao động toàn tỉnh để phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tra cứu, phát hiện trường hợp có việc làm trong thời gian hưởng TCTN nhưng không thông báo để kịp thời ra quyết định chấm dứt hưởng TCTN. BHXH tỉnh cũng gửi văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động lưu ý việc thực hiện tăng lương làm cơ sở đóng BHXH và giải quyết chế độ BHXH; quán triệt người lao động không đề nghị các cơ sở y tế cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH sai quy định. Hằng quý, BHXH tỉnh thực hiện quyết toán về công tác giải quyết chế độ ngắn hạn, kiểm tra BHXH huyện, thành phố về xét duyệt hồ sơ, quản lý đối tượng hưởng BHTN.

Ông Nguyễn Đức Tú, Phó phòng Chế độ BHXH tỉnh cho biết: Từ dữ liệu các đơn vị gửi, phòng xử lý trên phần mềm để phân tích, xác định những đơn vị có tỷ lệ hưởng lớn; xác định những đơn vị có nhiều biến động tăng, giảm về số người lao động tham gia, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, BHTN… Tập trung vào một số đơn vị, doanh nghiệp có số lượng lao động lớn như: Công ty Than Na Dương, VNPT Lạng Sơn, Công ty TNHH Thành Long…

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm tại 133 đơn vị sử dụng lao động (tăng hơn 3% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao). Qua kiểm tra, hầu hết  đơn vị được kiểm tra đều thực hiện đúng quy định; nhắc nhở và đề nghị xuất toán 125 chứng từ (trên 160 triệu đồng) và đề nghị đơn vị Công ty Than Na Dương kiểm điểm lại phương pháp làm việc của cán bộ y tế.

BHXH tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan tổ chức 4 hội nghị cho hơn 300 đại biểu về chính sách bảo hiểm nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bảo hiểm; tích cực phối hợp tuyên truyền với cơ quan thông tin đại chúng, trên bản tin nội bộ của ngành, của tỉnh với gần 646 tin, bài, phóng sự; cấp phát trên 30.000 tờ gấp những điều cần biết về chính sách bảo hiểm cho Bưu điện tỉnh, BHXH huyện, thành phố…

Từ khi phát động đến nay, BHXH tỉnh đã tiếp nhận trên 1.000 lượt hồ sơ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe với tổng số tiền trên 13,4 tỷ đồng; trên 1.000 lượt hồ sơ BHTN với tổng số tiền chi trả trên 9 tỷ đồng. Phòng chuyên môn, BHXH tỉnh đã đối chiếu chứng từ với lịch sử khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cổng thông tin. Qua đó, dừng thanh toán trên 200 lượt đề nghị ốm đau của các đơn vị thuộc BHXH tỉnh quản lý thu.

Thực tế trên cho thấy, sau 6 tháng thực hiện phong trào thi đua, nhìn chung các đơn vị sử dụng lao động giải quyết chế độ ốm đau kịp thời, chi trả cho người lao động đầy đủ theo đúng quy định. Đặc biệt, không phát hiện tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm. Toàn ngành bảo hiểm tỉnh phấn đấu sau khi kết thúc phong trào (hết tháng 12/2017), tiếp tục duy trì tốt kết quả quản lý quỹ, góp phần thực hiện tốt chính sách bảo hiểm trên địa bàn.

THANH HÒA