Thứ hai,  28/11/2022

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường

LSO-Sáng nay (17/11), tại UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN và PTNT) cùng các cơ quan liên quan giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phiên họp đã nghe đại diện Sở NN và PTNT (cơ quan chủ trì giải trình); Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 596 điểm giết mổ, trong đó: 6 cơ sở giết mổ trâu, 546 cơ sở giết mổ lợn và 44 cơ sở giết mổ gia cầm. Các điểm giết mổ đều do tư nhân quản lý, quy mô nhỏ lẻ, nằm rải rác trong khu dân cư. Những năm qua, các cơ quan chuyên môn đã chủ động triển khai nhiệm vụ, thường xuyên phối hợp, tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch. Tuy nhiên, công tác quản lý giết mổ, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường còn nhiều bất cập, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, ý thức và trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường chưa được nâng cao…

Tại phiên giải trình, thành viên Thường trực HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đặt câu hỏi, đề nghị Sở NN &PTNT, các ngành chức năng tăng cường quản lý, chỉ đạo và đề ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, ban ngành liên quan trong công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư thực hiện theo Quyết định 1677/QĐ – UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tăng cường nghiên cứu, đưa ra những chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp từng đơn vị trong việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải môi trường; tăng cường truyền thông đối với người chăn nuôi và người kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở các điểm giết mổ động vật trên địa bàn thực hiện đúng yêu cầu vệ sinh thú y, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; huy động nguồn lực các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cấp các điểm giết mổ hiện có, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ giết mổ; có kế hoạch sắp xếp lại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, kiên quyết loại bỏ những điểm giết mổ nhỏ lẻ vi phạm yêu cầu vệ sinh thý y.

MAI HOA – TRIỆU THÀNH