Thứ tư,  07/12/2022

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đánh giá về công nghệ các-bon thấp

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo tổng kết nhằm chia sẻ kết quả của Khảo sát đánh giá công nghệ các-bon thấp.


Hội thảo do Bộ TNMT và JICA tổ chức ngày 28/11 tại Hà Nội (Ảnh: JICA)

Đây là hoạt động nằm trong phạm vi của Hợp phần 1 Dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA “Hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm thiểu phù hợp với điều kiện quốc gia theo phương thức Giám sát – Báo cáo – Thẩm định (MRV)”(Gọi tắt là Dự án SPI-NAMA).

Khảo sát đánh giá được Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ TNMT) và JICA thực hiện từ tháng 9/2016 nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu giảm thiểu đặt ra trong Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định (Nationally Determined Contribution – NDC). Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định của Việt Nam được nộp lên Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (United Nations framework Convention on Climate Change – UNFCCC) vào năm 2015.

Cục Biến đổi Khí hậu và JICA đã tiến hành xem xét các công nghệ các-bon thấp tiềm năng để có thể thực hiện 45 giải pháp giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kính trong bốn lĩnh vực bao gồm: năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất, rừng, chất thải. Ngoài ra, công nghệ giảm khí fluorocarbons là loại khí có hiệu ứng nhà kính lớn hơn cả CO2 cũng được nghiên cứu đánh giá.

Trong quá trình thực hiện đánh giá, Cục Biến đổi Khí hậu và JICA đã đẩy mạnh phối hợp và trao đổi thông tin với các bộ ngành và khu vực tư nhân thông qua các buổi trao đổi chuyên đề, đối thoại các bên nhằm xác định những công nghệ các-bon phù hợp cho công tác giảm thiểu của từng ngành. Nhờ vậy, năng lực của các bộ ngành cho công tác lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giảm thiểu theo ngành cũng được tăng cường. 

Xem xét đánh giá nhu cầu và ưu tiên của từng lĩnh vực, Dự án đã xây dựng báo cáo tổng hợp miêu tả các công nghệ các-bon thấp có tiềm năng áp dụng tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu nhận định: “Khảo sát đánh giá công nghệ các-bon thấp này không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích và có tính thực tiễn cho quá trình đánh giá, chỉnh sửa bản Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường mà còn đóng góp cho việc thực hiện Nghị định về Lộ trình giảm thiểu khí nhà kính sắp tới”. Ông cũng đánh giá cao hỗ trợ của JICA và cho biết nhờ tham gia vào quá trình khảo sát, Bộ TNMT đã tăng cường năng lực trong điều phối cho các hoạt động giảm thiểu theo yêu cầu của Hiệp định Paris. 

JICA kỳ vọng Bộ TNMT cũng như các bộ liên quan sẽ tiếp tục tích cực trong việc triển khai các hoạt động giảm thiểu cụ thể thông qua việc đưa vào ứng dụng công nghệ các-bon thấp nhằm hướng tới xây dựng một xã hội các-bon thấp tại Việt Nam./.

Theo Dangcongsan