Thứ sáu,  09/12/2022

Gia Cát xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

LSO-Năm 2015, xã Gia Cát (Cao Lộc) đạt chuẩn nông thôn mới và vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) với thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động VHTTDL. Có được kết quả này là do Gia Cát đã thực hiện tốt việc gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Đội văn nghệ quần chúng xã Gia Cát biểu diễn tiết mục sân khấu hóa về tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm

Nét nổi bật trong quá trình thực hiện kết hợp cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở Gia Cát là xã đã phát huy tốt quyền làm chủ của người dân, thực hiện dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong mọi hoạt động. Nhờ đó mà xã đã nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, sự việc phát sinh trong xã một cách hiệu quả nhất. Từ năm 2011 đến nay, năm nào xã cũng đạt tỷ lệ 100% số thôn được công nhận đạt chuẩn về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, hằng năm, Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo và tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Thông qua việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa và các gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội đã góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa đi vào chiều sâu. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, giúp họ tích cực thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Kết quả, hằng năm, xã có trên 98% hộ đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, 100% thôn đăng ký thực hiện thôn văn hóa. Qua đánh giá, từ đầu năm 2017 đến nay xã có trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa, 10/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa (trong đó có 8 thôn đạt chuẩn văn hóa trong 4 năm liên tiếp).

Việc gắn phát triển đời sống văn hóa với XDNTM còn tạo cho nhiều khu dân cư trong xã có môi trường cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Hoạt động thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường nông thôn với sự tham gia của cộng đồng được nhiều thôn thực hiện tốt. Môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể; hiện  xã có 100% số hộ gia đình dùng nước sạch và hợp vệ sinh; hơn 72% số hộ gia đình có đủ ba công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển, không thể thiếu sự đóng góp của các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Hiện nay, 100% các thôn, xóm trong xã đều có đội văn nghệ quần chúng, đặc biệt toàn xã có 2 CLB văn nghệ hát then, sli và 2 CLB múa sư tử mèo hoạt động thường xuyên và tích cực, tạo nên đời sống văn hóa văn nghệ sôi động cho người dân ở Gia Cát. Hằng năm, trong các lễ hội lớn như lễ hội Bắc Nga, các CLB và đội văn nghệ tích cực tham gia vào các tiết mục diễn, các trò chơi dân gian, góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ và bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Đặng Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Gia Cát cho biết: “Xã xác định công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là yếu tố cốt lỗi trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa gắn với XDNTM. Do đó, nhận thức của người dân nâng lên, tích cực đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp XDNTM. Hơn 6 năm qua, nhân dân trong xã đóng góp trên 4 tỷ đồng và gần 30 nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Đến nay, 92% đường trục thôn, xóm cuả xã được bê tông và cứng hóa, 100% các thôn có hệ thống điện, đường chiếu sáng; trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia…”.

Nhờ thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, đời sống của nhân dân ở xã Gia Cát được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn nơi đây ngày một khởi sắc.

TUYẾT MAI