Thứ hai,  28/11/2022

Công bố thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường được thành lập trên cơ sở các Trung tâm Đào tạo và Truyền thông thuộc các Tổng cục: Biển và Hải đảo Việt Nam, Môi trường, Quản lý đất đai.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường có chức năng tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn, truyền thông về tài nguyên và môi trường. 

Trong ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Quyết định số 1896/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định, Viện Khoa học tài nguyên nước được thành lập trên cơ sở phát triển các đơn vị liên quan thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Viện Khoa học tài nguyên nước có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý nhà nước, thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về tài nguyên nước; trụ sở tại thành phố Hà Nội./.


Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 


Quyết định thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước
Theo VietnamPlus