Thứ ba,  18/05/2021
Hội thảo về công tác phân cấp quản lý:

Nhiều đề xuất khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quản lý

LSO-Chiều nay (27/12), Sở Nội vụ Lạng Sơn tổ chức hội thảo về công tác rà soát điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước (QLNN), quản lý chuyên ngành, lĩnh vực (QLCNLV). Dự hội thảo có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức cán bộ hoặc chánh văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND và trưởng phòng nội vụ các huyện, thành phố.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận nhất trí quan điểm là nên phân cấp một cách hợp lý để 1 tổ chức, 1 người có thể đảm nhiệm nhiều việc; 1 việc chỉ nên do 1 tổ chức, 1 người chủ trì và chịu trách nhiệm chính; 1 công trình chỉ giao cho 1 cơ quan làm đầu mối quản lý. Các đại biểu còn thảo luận về nhiều vấn đề  bất cập trong phân cấp quản lý cán bộ, công chức (CBCCVC); QLCNLV và quản lý công trình công cộng. Cụ thể trong công tác quản lý CBCCVC nên phân cấp hợp lý từ khâu tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, cử đi đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, đến bổ nhiệm, xử lý kỷ luật sao cho hợp lý… Với công tác QLCNLV, các đại biểu thảo luận và đưa ra các giải pháp trong phân cấp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch, đầu tư, xây dựng. Về một số công trình hạ tầng công cộng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn như khu di tích danh thắng Nhị – Tam Thanh, hệ thống thoát nước, nghĩa trang liệt sĩ thành phố nên chuyển trách nhiệm quản lý của các sở, ngành chức năng của tỉnh về UBND thành phố Lạng Sơn. Một số ý kiến cho rằng UBND tỉnh nên sửa đổi một số quy định trong Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về “Ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và CBCCVC” cho phù hợp với thực tế.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc phân cấp quản lý nhà nước, QLCNLV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2018 nhằm thực hiện tốt chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Việc phân cấp phải được đổi mới bằng những giải pháp cụ thể, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người như hiện nay. Do đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện cần nhận thức sâu sắc việc phân cấp QLNN và QLCNLV. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối để cùng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xác định rõ nội dung cần phân cấp; qua đây làm cơ sở xây dựng đề án và lên phương án, lộ trình thực hiện trong thời gian tới. Để đẩy nhanh tiến độ phân cấp QLNN, QLCNLV, các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh cần tăng cường tham khảo, học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn để áp dụng hiệu quả tại Lạng Sơn.

MINH ĐỨC