Thứ sáu,  23/04/2021
Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018:

Tăng cường kiểm tra, cổ vũ, động viên phong trào thi đua “Dân vận khéo”

LSO-Chiều nay (29/12), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. 
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Năm 2017, công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm, công tác giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai toàn diện đạt được kết quả tốt. Công tác tham mưu có nhiều tiến bộ, ban hành nhiều hướng dẫn, quyết định, quy chế để tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng; kịp thời tham mưu và giải quyết những vấn đề, vụ việc phát sinh liên quan đến giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo, công tác tôn giáo, dân tộc. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã được ký kết với các cơ quan, đơn vị; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, chủ động xây dựng các nội dung giám sát và tham gia góp ý, phản biện xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, nhân rộng…

Hội nghị cũng thảo luận, trao đổi những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong công tác dân vận và phong trao thi đua “Dân vận khéo. Hội nghị xác định chủ đề công tác dân vận năm 2018 đó là: Tăng cường kiểm tra, cổ vũ, động viên phong trào thi đua “Dân vận khéo” và nhân rộng tấm gương “Dân vận khéo”, đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, kết quả đồng thời chỉ ra những hạn chế của công tác dân vận trong năm 2017. Về nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ngành trong khối dân vận và ban dân vận các cấp tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận theo hướng chủ động, tích cực, linh hoạt; tăng cường đi cơ sở, bám sát thực tiễn với phương châm “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân. Cùng đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong hệ thống chính trị các cấp, tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc giao dịch hành chính. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội hướng về cơ sở và gắn bó mật thiết với nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận của các cấp ủy đảng, MTTQ, các đoàn thể nhân dân có đủ năng lực, đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân…

PHÙNG KHIÊM