Thứ năm,  15/04/2021

Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

LSO-Sáng nay (5/1), Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 64 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 3.977 đoàn viên trên tổng số 3.996 cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Năm 2017, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Trong năm 2017, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho 11 gia đình đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà Tết Nguyên đán cho 4 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn được chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả với 64/64 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có 37 đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; không có công đoàn cơ sở xếp loại khá, trung bình.

Các công đoàn cơ sở trực thuộc ký giao ước thi đua

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như:100% đoàn viên, công chức, viên chức, lao động học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% công đoàn cơ sở đăng ký thi đua, tổ chức cho đoàn viên đăng ký các danh hiệu thi đua, cam kết không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội…

Trong chương trình, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh trao giấy khen cho 23 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và hoạt động công đoàn năm 2017; trao giấy khen chuyên đề cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

NGỌC HIẾU