Thứ sáu,  01/03/2024

Lộc Bình còn nhiều hạn chế trong công tác kiểm soát, cải cách TTHC


Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND thị
trấn Na Dương

– Đó là nhận định được Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đưa ra tại buổi kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Na Dương và UBND huyện Lộc Bình vào sáng 28/10.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã tập trung kiểm tra một số nội dung liên quan đến hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiến độ, kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính; việc ghi chép sổ sách, các mẫu phiếu; kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thuộc các lĩnh vực: thi đua khen thưởng; đất đai; văn hóa; kinh doanh … Theo đó, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 9/2022, hai đơn vị đã ban hành đầy đủ, đúng quy định các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí cho hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng trụ sở, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đặc biệt là máy lấy số tự động tại bộ phận “một cửa”; công tác rà soát đề xuất cắt giảm cơ bản đạt yêu cầu; không có phản ánh kiến nghị nào của người dân về giải quyết TTHC.


Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Lộc Bình

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn có nhiều hạn chế như: công tác niêm yết chưa đáp ứng về cách thức, số lượng; tỷ lệ hồ sơ cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh còn thấp; chưa thực hiện việc số hoá hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính; một số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận thiếu thành phần hồ sơ, chưa đúng quy trình quy định; cập nhật, xử lý hồ sơ trên Hệ thống “một cửa” điện tử của tỉnh của huyện đạt thấp… Lộc Bình là huyện duy nhất hiện chưa triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính lên kho lưu trữ của tỉnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Lộc Bình cần quan tâm sát sao hơn nữa công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức đầu mối của cấp xã về các nội dung công tác này; khắc phục sớm nhất việc số hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo, bộ phận và các phòng chuyên môn của hai đơn vị được kiểm tra đã giải trình, làm rõ các vấn đề thành viên đoàn chỉ ra. Đại diện lãnh đạo UBND huyện tiếp thu ý kiến và khẳng định sau buổi kiểm tra sẽ tổ chức triển khai khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.

HOÀNG HIẾU