Thứ ba,  20/04/2021

Cụm thi đua I – Các cơ quan ban Đảng tổng kết năm 2017

LSO-Chiều nay (8/1), Cụm thi đua I – Các cơ quan ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2018

Năm 2017, Cụm thi đua I các cơ quan ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy do Ban Tuyên giáo làm cụm trưởng, Ban Dân vận làm cụm phó. Các đơn vị trong cụm đã tích cực tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác TĐKT năm 2017 phù hợp với đặc thù, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, quan tâm xây dựng nhiều mô hình… gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan trong cụm cũng tổ chức phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề gắn với các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh như: phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020, phong trào “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 – 2020… Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị đã thống nhất bình xét Ban Tuyên giáo là đơn vị nhất Cụm thi đua năm 2017. Đồng thời bầu cụm trưởng và cụm phó Cụm thi đua I năm 2018.

THANH MAI