Thứ sáu,  16/04/2021

Triển khai công tác kiểm sát năm 2018

LSO-Sáng nay (10/1), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo quy định Nghị quyết 37, 63, 96, 111 của Quốc hội, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và Chỉ thị công tác năm 2017 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đạt và vượt như: trong lĩnh vực hình sự, viện kiểm sát hai cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định được 97 vụ án điểm; cơ quan điều tra đã giải quyết  92,75% các tố giác và tin báo tội phạm; kiểm sát 100% vụ án ngay từ khi khởi tố, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%. Kiểm sát 100% thông báo thụ lý giải quyết các vụ, việc dân sự. Các cơ quan kiểm sát đã thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, tỷ lệ giải quyết đạt 99,47%…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo công tác kiểm sát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 được nhận “Cờ  thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành kiểm sát tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, đặc biệt trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, công vụ, công chức; tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành kiểm sát tỉnh năm 2017 đã được nhận “Cờ  thi đua ngành kiểm sát nhân dân” của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 

DƯƠNG DUYÊN